Ιστορική εξέλιξη της ψηφιοποίησης

Η προβολή της ψηφιακής τεχνολογίας στη ζωή μας δεν είναι στην πραγματικότητα πολύ νέα. Οι πρώτοι ψηφιακοί υπολογιστές άρχισαν να αναπτύσσονται στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε χωρίς επιβράδυνση και επηρέασε όλους τους τομείς. Στην πραγματικότητα, η αρχή της ψηφιοποίησης είναι η μηχανική, δηλαδή οι μηχανές. Δεν ήμασταν πάντα στο τέλος του πληκτρολογίου, η ιστορία της τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού Μπορούμε επίσης να αποδεχτούμε τον απόηχο της βιομηχανικής επανάστασης. Μπορούμε να ανοίξουμε τις διαδικασίες ψηφιοποίησης στο σημείο καμπής της ιστορίας με μερικά παραδείγματα. Το 1936, ο Alan Turing εισήγαγε ένα θεωρητικό υπολογιστικό μοντέλο που ονόμασε «μηχανή Turing». Αυτό το θεωρητικό μοντέλο βασίζεται στη βασική λογική των σημερινών ψηφιακών υπολογιστών. Με τον καιρό, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μια σειρά ηλεκτρονικών υπολογιστών αναπτύχθηκε και τέθηκε σε χρήση. Αυτοί οι υπολογιστές χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικά κυκλώματα για την εκτέλεση ψηφιακών υπολογισμών. Στην πορεία, με την εφεύρεση του τρανζίστορ, οι ηλεκτρονικές συσκευές έγιναν μικρότερες, γρήγορες και πιο αξιόπιστες. Αυτό έπαιξε πολύ αποτελεσματικό ρόλο στην ανάπτυξη και την επιτάχυνση των ψηφιακών τεχνολογιών.

Εξέλιξη Τεχνολογίας και Ψηφιακή Επανάσταση

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 και μετά, οι προσωπικοί υπολογιστές έγιναν δημοφιλείς. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η δημόσια διαθεσιμότητα του Διαδικτύου θεωρήθηκε σημαντικό βήμα για την ψηφιοποίηση της ανταλλαγής πληροφοριών και της επικοινωνίας. Η ευρεία χρήση smartphones και συσκευών tablet επέτρεψε την εξατομίκευση της ψηφιοποίησης και την πρόσβαση από οπουδήποτε.

Η ψηφιοποίηση ξεκίνησε με την ανάπτυξη και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε μια ιστορική διαδικασία της ανθρωπότητας. Οι πρώτοι ψηφιακοί υπολογιστές άρχισαν να αναπτύσσονται στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα και βελτιώνονταν συνεχώς με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Για παράδειγμα, η θεωρία της μηχανής Turing του Alan Turing έθεσε τα θεμέλια για τους σημερινούς υπολογιστές.

Η ψηφιοποίηση είναι μια έννοια στην οποία η πρόοδος της τεχνολογίας και ο αντίκτυπος των ψηφιακών τεχνολογιών στην κοινωνία, την οικονομία και τον πολιτισμό διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Τα επίπεδα ψηφιοποίησης μεταξύ των χωρών ποικίλλουν ανάλογα με πολλούς παράγοντες.

Τα επίπεδα ψηφιοποίησης των χωρών συνδέονται στενά με την τεχνολογική τους υποδομή. Στοιχεία υποδομής όπως η πρόσβαση στο Διαδίκτυο, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, η γρήγορη μετάδοση δεδομένων και οι τεχνολογίες πληροφοριών επηρεάζουν βαθιά την ψηφιοποίηση. Οι χώρες με ανεπτυγμένες οικονομίες πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις για να αυξήσουν τα επίπεδα ψηφιοποίησής τους διαθέτοντας περισσότερους πόρους για την ψηφιοποίηση. Η ψηφιοποίηση είναι μια διαδικασία όπου η κοινωνία πρέπει να αποδεχθεί και να αγκαλιάσει αυτές τις αλλαγές. Η προσέγγιση της κοινωνίας στην τεχνολογία και η επιθυμία της για ψηφιοποίηση επηρεάζουν το επίπεδο ψηφιοποίησης της χώρας. Ταυτόχρονα, οι πολιτιστικές αξίες και τα πρότυπα των χωρών επηρεάζουν τη διαδικασία ψηφιοποίησης. Ορισμένες χώρες είναι περισσότερο προσκολλημένες στις παραδοσιακές αξίες και αυτό αυξάνει τη δυνατότητα να επηρεάσουν τον ρυθμό της ψηφιοποίησης

Ψηφιακό Μέλλον και Όραμα της Τουρκίας

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Τουρκίας έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Η Τουρκία έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σε ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο και δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Αυτές οι επενδύσεις αποδίδουν με την πάροδο του χρόνου, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ομοίως, η Άγκυρα συνεχίζει να εργάζεται για την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G. Η Τουρκία έχει κάνει σημαντικά βήματα στις εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οι πολίτες έχουν πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες ψηφιακά και πραγματοποιούν πολλές συναλλαγές στο διαδίκτυο, από πληρωμές φόρων έως υπηρεσίες υγείας, παρέχοντας πιο αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες στους πολίτες σε σύγκριση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ομοίως, καταβάλλονται προσπάθειες για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της εκπαίδευσης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει αποκτήσει σημασία ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις για την ανάπτυξη υποδομών και περιεχομένου. Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία φιλοξενεί πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας. Το οικοσύστημα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας επιταχύνει την ψηφιοποίηση. Παράλληλα με αυτό, η Τουρκία κάνει σημαντικές ανακαλύψεις σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Το να συμβαδίζουμε με τον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι πλέον ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς στους οποίους όλες οι χώρες του κόσμου πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη θέση.

Στην εκατονταετηρίδα της Τουρκίας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει ζωτική σημασία για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Σε αυτή την περίοδο, τα βήματα που πρέπει να γίνουν σε πολλούς τομείς από την εκπαίδευση στην υγεία, τη βιομηχανία έως την τεχνολογία θα διαμορφώσουν το μέλλον της Τουρκίας.

Η ενημέρωση του εκπαιδευτικού συστήματος με ψηφιακές δεξιότητες θα διασφαλίσει ότι οι μαθητές είναι προετοιμασμένοι για τον επιχειρηματικό κόσμο του μέλλοντος. Οι επενδύσεις Ε&Α στην τεχνολογία και την καινοτομία θα επιτρέψουν στην Τουρκία να διαδραματίσει πιο αποτελεσματικό ρόλο στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Η ενίσχυση της υποδομής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο θα παρέχει προστασία έναντι των κινδύνων που επιφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι νομικοί κανονισμοί για την προστασία των δεδομένων και του προσωπικού απορρήτου θα αυξήσουν την ψηφιακή ασφάλεια της χώρας.

Η διάδοση των ψηφιακών τεχνολογιών και του IoT στον βιομηχανικό τομέα θα αυξήσει την παραγωγική ικανότητα και αποτελεσματικότητα. Η χρήση ψηφιακών υπηρεσιών στον τομέα της υγείας θα διευρύνει την πρόσβαση στην υγεία και θα βελτιώσει την ποιότητά της. Η παροχή ψηφιακού γραμματισμού στους πολίτες θα επιτρέψει στην κοινωνία να προσαρμοστεί ταχύτερα στον ψηφιακό μετασχηματισμό.


Ο ρόλος της Διεθνούς Ένωσης Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας (UDGD)

Οι συνεισφορές της Διεθνούς Ένωσης Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας (IDA) στον ψηφιακό μετασχηματισμό κατά την εκατονταετηρίδα της Τουρκίας όχι μόνο θα βελτιώσουν τη θέση της χώρας στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, αλλά θα την προωθήσουν σε κοινωνικούς και πολιτιστικούς όρους. Αυτός ο πολύπλευρος αντίκτυπος μπορεί να τοποθετήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην εκατονταετηρίδα της Τουρκίας όχι μόνο ως τεχνολογική καινοτομία αλλά και ως μέσο κοινωνικού μετασχηματισμού. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι μόνο ένα τεχνολογικό φαινόμενο. είναι επίσης μια πολιτιστική μεταμόρφωση. Το έργο του UDGD σε αυτόν τον τομέα θα συμβάλει στον πολιτιστικό μετασχηματισμό της Τουρκίας διευκολύνοντας την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή, την εκπαίδευση και τον επιχειρηματικό κόσμο.

Εν κατακλείδι, ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην εκατονταετηρίδα της Τουρκίας δεν θα σημαίνει μόνο μια τεχνολογική ανάπτυξη, αλλά και μια οικονομική και κοινωνική ανακάλυψη. Τα στρατηγικά βήματα που πρέπει να γίνουν σε αυτή τη διαδικασία θα οδηγήσουν την Τουρκία σε ένα πιο ανταγωνιστικό, καινοτόμο και βιώσιμο μέλλον.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-TR01-KA210-YOU-000027475

Copyright © 2022 Digital Social Entrepreneurs. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive