Η σύμπραξη

Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği (UDGD) 🇹🇷

Η Διεθνής Ένωση Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας (UDGD) είναι μια ΜΚΟ που ιδρύθηκε με την ιδέα της υποστήριξης ατόμων και οργανισμών με ψηφιακή σκέψη στον συνεχώς αναπτυσσόμενο ψηφιακό κόσμο. Η UDGD εργάζεται για την ευαισθητοποίηση των επιχειρηματιών, των υποψηφίων επιχειρηματιών και της κοινωνίας, προκειμένου να διαδοθεί η κουλτούρα της ψηφιακής επιχειρηματικότητας στην Τουρκία και στον κόσμο. Διοργανώνει εκδηλώσεις για τον εξοπλισμό των ψηφιακών επιχειρηματιών σε επιχειρηματικές διαδικασίες, συγκεντρώνει και παράγει διαδικτυακούς και έντυπους πόρους. Επίσης, εξετάζει, αναλύει και αναφέρει τις διαδικασίες που αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία της ψηφιακής επιχειρηματικότητας και συμβάλλουν στο οικοσύστημα της ψηφιακής επιχειρηματικότητας. Η ισχυρή επικοινωνία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η βιώσιμη ανάπτυξη είναι οι τρεις θεμελιώδεις πυλώνες του οργανισμού.

Innovation Hive 🇬🇷

Η Innovation Hive είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στην Ελλάδα και ειδικεύεται στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Οι δράσεις μας αποσκοπούν στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των ευρωπαϊκών κοινωνιών, ενώ στόχος μας είναι να βρούμε λύσεις στις νέες προκλήσεις της καινοτομίας, να επιτύχουμε ανάπτυξη, βιωσιμότητα και να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο στην κοινωνία. Η φιλοσοφία του οργανισμού για την επίτευξη αυτών των στόχων βασίζεται σε μεθοδολογίες συν-δημιουργίας και σε μια προσέγγιση τετραπλής έλικας. Η εμπλοκή ενδιαφερομένων από τη βιομηχανία, την επιστήμη και την κοινωνία έχει ως στόχο τη δημιουργία δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να αναπτυχθεί ένας συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων, αξιών και κινήτρων. Ο τελικός στόχος είναι να γίνει η διαφορά στις τοπικές κοινωνίες και να επιτύχουν στο υψηλότερο επίπεδο οι αρχές των εννοιών της κοινωνικής καινοτομίας.

AS BCS Koolitus 🇪🇪

Η BCS Koolitus – το τμήμα εκπαίδευσης ICT της Baltic Computer Systems είναι η κορυφαία εταιρεία συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ICT στην Εσθονία από το 1993. Παρέχουμε δια βίου μάθηση σε όλα σχεδόν τα θέματα που σχετίζονται με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για ειδικούς πληροφορικής, τελικούς χρήστες και διευθυντές. Είμαστε ο επίσημος φορέας απονομής επαγγελματικών προσόντων στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εσθονία. Η διεθνής εμπειρία μας εκτείνεται σε σπουδαστές και ομάδες, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων κυβερνητικών αξιωματούχων από περισσότερες από 30 χώρες.

AtlasCo Academy 🇹🇷

Η AtlasCo Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική Εταιρεία που βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας είναι ένα κέντρο/πάροχος συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης και ένα κέντρο ανάπτυξης. Η AtlasCo ιδρύθηκε το 2018 ως μια μεγάλη οικογένεια για να συγκεντρώσει ειδικούς σε Εκπαιδευτικά προγράμματα και Διαχειριστές Έργων στην Τουρκία. Ο οργανισμός χρησιμοποιεί τα πλεονάζοντα έσοδά του για την περαιτέρω επίτευξη του σκοπού ή της αποστολής του. Οργανώνει τις δραστηριότητές της λειτουργώντας ως διεθνής πάροχος κατάρτισης, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και παρέχοντας λύσεις μέσω του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισμού, του Υπουργείου Παιδείας , του Υπουργείου Υγείας, του Δήμου και των οργανισμών κατάρτισης. Αποστολή: Ο οργανισμός έχει ως στόχο την ανάπτυξη και την προώθηση των δραστηριοτήτων του: Η αποστολή της AtlasCo είναι ευθυγραμμισμένη με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την κατάρτιση – ιδίως μεταξύ των εκπαιδευτικών και των φοιτητών. Η αποστολή της AtlasCo είναι να παρέχει πιστοποιημένες ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμβουλευτικής και προσωπικής ανάπτυξης, προκειμένου να συμβάλει στη βελτίωσή τους σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-TR01-KA210-YOU-000027475

Copyright © 2022 Digital Social Entrepreneurs. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive