Το έργο

Περιγραφή έργου

Στον σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο και ολοένα και πιο ανταγωνιστικό κόσμο, είναι απαραίτητο οι νέοι να διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και γνώσεων για να επιτύχουν στην επαγγελματική τους πορεία. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα, η οποία περιλαμβάνει τη χρήση επιχειρηματικών αρχών για την ανάπτυξη και τη διαχείριση του κοινωνικού ή περιβαλλοντικού αντίκτυπου, είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη δημιουργία θετικών αλλαγών. 

Ωστόσο, για να επιτύχουν σε αυτόν τον τομέα, οι νέοι πρέπει να διαθέτουν δεξιότητες ψηφιακής επιχειρηματικότητας, οι οποίες τους επιτρέπουν να αξιοποιούν αποτελεσματικά την τεχνολογία για την επίτευξη των στόχων τους. Το έργο αυτό αναγνωρίζει τη σημασία του εξοπλισμού των νέων με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για να ευδοκιμήσουν στον τομέα της κοινωνικής και ψηφιακής επιχειρηματικότητας. 

Συνδυάζοντας αυτά τα δύο πεδία, το έργο στοχεύει στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και καινοτόμου προσέγγισης που θα προσελκύσει τους νέους να ασχοληθούν με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, ενώ παράλληλα θα τους εξοπλίσει με τα ψηφιακά εργαλεία και τις στρατηγικές που χρειάζονται για να επιτύχουν. Καθώς οι νέοι είναι συχνά πιο προσαρμοστικοί και ανοιχτοί σε νέες ιδέες, βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση για να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η κοινωνική και ψηφιακή επιχειρηματικότητα. 

Ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι έχουν επίγνωση των ευθυνών τους απέναντι στην κοινωνία και ότι είναι εφοδιασμένοι με τις απαραίτητες δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που ενδέχεται να προκύψουν. Μέσω αυτού του έργου, οι νέοι όχι μόνο θα έχουν την ευκαιρία να επηρεάσουν θετικά τις κοινότητές τους, αλλά και να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία και ικανότητες που θα τους χρησιμεύσουν στο μέλλον.

Επίδραση

Αναμένονται τα ακόλουθα αποτελέσματα και μαθησιακά συμπεράσματα κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του έργου:

◾Εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τις δεξιότητες ψηφιακής κοινωνικής επιχειρηματικότητας (DSE).

◾Ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ψηφιακή και κοινωνική επιχειρηματικότητα (DSE) για την κατάρτιση των νέων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και τις δεξιότητες (DSE).

◾Ένα διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης με χώρο παρακολούθησης/υποστήριξης των νέων.

◾Ευαισθητοποίηση των νέων για την ψηφιακή κοινωνική επιχειρηματικότητα.

◾Να εξοπλίσει τους νέους κοινωνικούς επιχειρηματίες της εποχής με τις απαραίτητες δεξιότητες ψηφιακού επιχειρηματία.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-TR01-KA210-YOU-000027475

Copyright © 2022 Digital Social Entrepreneurs. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive