Proje

Proje Açıklaması

Günümüzün hızla değişen ve rekabetin giderek arttığı dünyasında, gençlerin başarılı olabilmeleri için çeşitli bilgi ve becerilere sahip olmaları gerekmektedir. Sosyal veya çevresel etki yaratmak ve yönetmek için girişimcilik ilkelerinin kullanılmasını içeren sosyal girişimcilik, olumlu değişim yaratmak için güçlü bir araçtır. 

Ancak bu alanda başarılı olmak için gençlerin, hedeflerine ulaşırken teknolojiden etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlayan dijital girişimcilik becerilerine de sahip olmaları gerekir. Bu proje, gençleri sosyal ve dijital girişimciliğin dinamik ortamında başarılı olmak için gerekli bilgi ve becerilerle donatmanın önemini kabul etmektedir. Proje, bu iki alanı birleştirerek gençleri sosyal girişimciliğe yönlendirecek ve onları başarılı olmak için ihtiyaç duydukları dijital araçlar ve stratejilerle donatarak kapsamlı ve yenilikçi bir yaklaşım oluşturmayı amaçlamaktadır. 

Gençler genellikle daha uyumlu ve yeni fikirlere açık olduklarından, sosyal ve dijital girişimciliğin sunduğu fırsatlardan yararlanmak için benzersiz bir pozisyondadırlar. Bununla birlikte, topluma karşı sorumluluklarının farkında olmalarını ve ortaya çıkabilecek zorlukları aşmak için gerekli becerilerle donatılmalarını sağlamak da önemlidir. 

Bu proje sayesinde gençler sadece yaşadıkları toplum üzerinde olumlu bir etki yaratma şansına sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda gelecekte işlerine yarayacak faydalı deneyim ve beceriler de kazanacaklardır.

Etki

Proje sırasında ve sonrasında aşağıdaki somut sonuçların ve öğrenme çıktılarının elde edilmesi beklenmektedir:

◾ DSE becerileri üzerine eğitim materyalleri.

◾Gençleri Sosyal Girişimcilik ve DSE becerileri konusunda eğitmek için Dijital Sosyal Girişimcilik (DSE) üzerine kapsamlı bir eğitim kursu.

◾Gençleri takip etme/destekleme alanına sahip çevrimiçi bir öğrenme ortamı.

◾Gençlerde dijital sosyal girişimcilik konusunda farkındalık yaratmak.

◾Günümüzün genç sosyal girişimcilerini gerekli dijital girişimci becerileri ile donatmak.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Ancak ifade edilen görüş ve düşünceler sadece yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliği veya Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı’nın (EACEA) görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Ne Avrupa Birliği ne de EACEA bunlardan sorumlu tutulamaz. 2021-1-TR01-KA210-YOU-000027475

Copyright © 2022 Digital Social Entrepreneurs. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive