Projekt

Projekti kirjeldus

Tänapäeva kiiresti muutuvas ja üha konkurentsitihedamas maailmas on oluline, et noortel oleksid edu saavutamiseks mitmekülgsed teadmised ja oskused. Sotsiaalne ettevõtlus, mis hõlmab ettevõtluspõhimõtete kasutamist sotsiaalse või keskkonnamõju loomiseks ja juhtimiseks, on võimas vahend positiivsete muutuste loomiseks. 

Kuid selles valdkonnas edu saavutamiseks peavad noortel olema head digioskused, samuti ettevõtlusoskused, mis võimaldavad neil edukalt kasutada erinevaid tehnoloogiaid oma eesmärkide saavutamiseks. Projekti raames püütakse noortele anda vajalikud oskused ja teadmised, et nad saaksid ennast areneda sotsiaalse ja digitaalse ettevõtluse valdkondades. 

Neid kahte valdkonda kombineerides on võimalik luua terviklik ja uudne lähenemisviis, mis kutsuks noori tegelema sotsiaalse ettevõtlusega, varustades neid samal ajal sobivate digitaalsete vahendite ja strateegiatega, et olla oma tegevustes edukad. Kuna noored on kohanemisvõimelised ja avatud uutele ideedele, siis on neil enam võimalik kasutada sotsiaalse ja digitaalse ettevõtluse võimalusi. 

Ent noored peavad teadvustama oma kohustusi ühiskonna ees ja kasutama oma teadmisi, et tulla toime võimalike väljakutsetega. Selle projekti kaudu on noortel võimalus mõjutada positiivselt oma kogukonda ning saada lisaks väärtuslikke kogemusi ja oskusi tulevikuks.

Mõju

Projekti tulemused ja õpiväljundid:

◾Sotsiaalse ettevõtluse (SE) oskuste koolitusmaterjalid.

◾Põhjalik koolitus digitaalse sotsiaalse ettevõtluse (SE) kohta, et koolitada noori sotsiaalse ettevõtluse ja digioskuste alal.

◾Veebipõhine õpikeskkond, kus on võimalus noori jälgida/toetada.

◾Suurendada noorte teadlikkust digitaalsest sotsiaalsest ettevõtlusest.

◾Anda noortele ettevõtluse, sotsiaalse ettevõtluse ja vajalikud digioskused.

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Täitevasutuse (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA ei saa nende eest vastutada. 2021-1-TR01-KA210-YOU-000027475

Copyright © 2022 Digital Social Entrepreneurs. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive