Digitaalne sotsiaalne ettevõtlus

Ettevõtlusõppe digioskused ja -pädevused

Projektist

Projekti eesmärk on kaasata noori sotsiaalsesse ettevõtlusse, ühendades digitaalsed oskused ettevõtlusoskustega, mis on meie tänapäevase konkurentsivõimelises ja digitaalses maailmas väga olulised. 

Noored on võimelised kohanema ja katsetama, kuid nad peavad olema ka ette valmistatud, et tulla toime erinevate probleemidega.

Tegevused

T-1

Digitaalse sotsiaalse ettevõtluse oskuste alase koolituse sisu ettevalmistamine

T-2

Põhjalik koolituskursus digitaalse sotsiaalse ettevõtluse kohta (DSE)

T-3

Jälgida/toetada noori digitaalseid sotsiaalseid ettevõtjaid veebipõhise õpikeskkonna kaudu.

T-4

Projekti koosolekud (isiklikult ja virtuaalselt)

T-5

Tegevused, et paremini jagada projektitulemusi ja jõuda suurema sihtrühmani

T-6

Projekti kvaliteetse ja usaldusväärse juhtimise tagamine

Partnerlus

Projekti rahastab Euroopa Komisjoni. Käesolev väljaanne kajastab ainult autorite seisukohti ja komisjoni ei saa pidada vastutavaks selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest.2021-1-TR01-KA210-YOU-000027475

Copyright © 2022 Digital Social Entrepreneurs. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive