Digitaalne sotsiaalne ettevõtlus

Ettevõtlusõppe digioskused ja -pädevused

Projektist

Projekti eesmärk on kaasata noori sotsiaalsesse ettevõtlusse, ühendades digitaalsed oskused ettevõtlusoskustega, mis on meie tänapäevase konkurentsivõimelises ja digitaalses maailmas väga olulised. 

Noored on võimelised kohanema ja katsetama, kuid nad peavad olema ka ette valmistatud, et tulla toime erinevate probleemidega.

Tegevused

T-1

Digitaalse sotsiaalse ettevõtluse oskuste alase koolituse sisu ettevalmistamine

T-2

Põhjalik koolituskursus digitaalse sotsiaalse ettevõtluse kohta (DSE)

T-3

Jälgida/toetada noori digitaalseid sotsiaalseid ettevõtjaid veebipõhise õpikeskkonna kaudu.

T-4

Projekti koosolekud (isiklikult ja virtuaalselt)

T-5

Tegevused, et paremini jagada projektitulemusi ja jõuda suurema sihtrühmani

T-6

Projekti kvaliteetse ja usaldusväärse juhtimise tagamine

Partnerlus

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Täitevasutuse (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA ei saa nende eest vastutada. 2021-1-TR01-KA210-YOU-000027475

Copyright © 2022 Digital Social Entrepreneurs. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive