Partnerlus

Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği (UDGD) 🇹🇷

Rahvusvaheline Digitaalse Ettevõtluse Assotsiatsioon (UDGD) on valitsusväline organisatsioon, mis on asutatud ideega toetada digitaalse mõtlemisega inimesi ja organisatsioone üha kasvavas digitaalses maailmas. UDGD töötab selle nimel, et tõsta ettevõtjate, ettevõtluskandidaatide ja ühiskonna teadlikkust, et levitada digitaalset ettevõtluskultuuri Türgis ja maailmas. UDGD korraldab üritusi, et toetada digitaalsete ettevõtjate äriprotsesse, koostab ja toodab veebi- ja trükitud allikaid. Samuti uurib, analüüsib ja annab aru protsessidest, mis moodustavad digitaalse ettevõtluse põhielemendid ja aitavad kaasa digitaalse ettevõtluse ökosüsteemile. Tugev kommunikatsioon, digitaalne ümberkujundamine ja säästev areng on organisatsiooni kolm alustala.

Innovation Hive 🇬🇷

Innovation Hive on Kreekas asuv eraõiguslik mittetulundusühing, mis on spetsialiseerunud teadusuuringute ja innovatsiooni valdkondadele. Meie tegevuse eesmärk on suurendada Euroopa ühiskondade majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust, samal ajal kui meie eesmärk on leida lahendusi uutele innovatsiooniga seotud väljakutsetele, saavutada majanduskasv, jätkusuutlikkus ja maksimeerida mõju ühiskonnale. Organisatsiooni filosoofia nende eesmärkide saavutamiseks põhineb koosloome metoodikal ja neljakordsel spiraalsel lähenemisviisil. Tööstuse, teaduse ja ühiskonna sidusrühmade kaasamise eesmärk on luua sidemeid ettevõtete, akadeemiliste ringkondade ja kodanikuühenduste vahel, et arendada teadmiste, oskuste, vahendite, väärtuste ja motivatsiooni kombinatsiooni. Lõppeesmärk on muuta kohalikku ühiskonda ja saavutada kõrgeimal tasemel edu sotsiaalse innovatsiooni kontseptsioonide põhimõtetes.

AS BCS Koolitus 🇪🇪

BCS Koolitus – Baltic Computer Systems Training on alates 1993. aastast juhtiv IKT täienduskoolitusettevõte Eestis. Pakume elukestvat õpet peaaegu kõigil IKT-ga seotud teemadel: IT-spetsialistidele, lõppkasutajatele ja juhtidele. Oleme ametlik IT valdkonna kutse andja Eestis. Meie rahvusvaheline kogemus laieneb erinevatele sihtrühmadele, sealhulgas enam kui 30 riigi tippametnikele

AtlasCo Academy 🇹🇷

Türgis Istanbulis asuv haridus- ja konsultatsiooniettevõte AtlasCo on täiendõppe- ja koolituskeskus / koolituste pakkuja ja arenduskeskus. AtlasCo asutati 2018. aastal, et koondada Türgi koolituste ja projektijuhtimise eksperte. Organisatsioon kasutab oma tulude ülejääki oma eesmärgi või missiooni edasiseks saavutamiseks. Ta korraldab oma tegevust, tegutsedes rahvusvahelise koolitajana, pakkudes nõustamisteenuseid ja pakkudes lahendusi noorte- ja spordiministeeriumi, haridusministeeriumi, tervishoiuministeeriumi, omavalitsuse ja koolitusorganisatsioonide kaudu. Missioon: AtlasCo missioon on olla kooskõlas ELi strateegilise koolitusraamistikuga – eelkõige haridustöötajate ja õpilaste seas. AtlasCo missioon on pakkuda sertifitseeritud haridus- ja koolitusvõimalusi, nõustamist ja isiklikku arengut, et aidata kaasa nende enesearengule nii isiklikul ja professionaalsel tasandil.

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Täitevasutuse (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA ei saa nende eest vastutada. 2021-1-TR01-KA210-YOU-000027475

Copyright © 2022 Digital Social Entrepreneurs. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive