Dijital Sosyal Girişimciler

Girişimcilik Öğrenme Eğitimi, Dijital Beceriler ve Yetkinlik

Proje Hakkinda

Gençler, yeni girişimleri deneyebilir ve bu girişimlere uyum sağlayabilirler. Aynı şekilde topluma karşı sorumluluklarını yerine getirebilir ve ortaya çıkabilecek sorunların üstesinden gelebilirler. Ancak bu sorunları yönetebilmek ve hayatta kalabilmek için daha iyi bir donanıma sahip olmaları gerekiyor.

Faaliyetler

F-1

Dijital Sosyal Girişimcilik Becerileri Eğitimi için Eğitim İçeriğinin Hazırlanması

F-2

Dijital Sosyal Girişimcilik (DSE) Konusunda Kapsamlı Eğitim Kursu

F-3

Genç dijital sosyal girişimcileri çevrimiçi bir öğrenme ortamı aracılığıyla takip etmek/desteklemek

F-4

Proje Toplantıları (Yüz yüze ve Sanal)

F-5

Proje sonuçlarını daha iyi paylaşmak ve daha fazla kitleye ulaşmak için faaliyetler

F-6

Projenin kaliteli ve sağlam bir şekilde yönetilmesini sağlamak

Ortaklık

Bu proje Avrupa Komisyonu’nun desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.2021-1-TR01-KA210-YOU-000027475

Copyright © 2022 Digital Social Entrepreneurs. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive