Dijital Sosyal Girişimciler

Girişimcilik Öğrenme Eğitimi, Dijital Beceriler ve Yetkinlik

Proje Hakkinda

Gençler, yeni girişimleri deneyebilir ve bu girişimlere uyum sağlayabilirler. Aynı şekilde topluma karşı sorumluluklarını yerine getirebilir ve ortaya çıkabilecek sorunların üstesinden gelebilirler. Ancak bu sorunları yönetebilmek ve hayatta kalabilmek için daha iyi bir donanıma sahip olmaları gerekiyor.

Faaliyetler

F-1

Dijital Sosyal Girişimcilik Becerileri Eğitimi için Eğitim İçeriğinin Hazırlanması

F-2

Dijital Sosyal Girişimcilik (DSE) Konusunda Kapsamlı Eğitim Kursu

F-3

Genç dijital sosyal girişimcileri çevrimiçi bir öğrenme ortamı aracılığıyla takip etmek/desteklemek

F-4

Proje Toplantıları (Yüz yüze ve Sanal)

F-5

Proje sonuçlarını daha iyi paylaşmak ve daha fazla kitleye ulaşmak için faaliyetler

F-6

Projenin kaliteli ve sağlam bir şekilde yönetilmesini sağlamak

Ortaklık

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Ancak ifade edilen görüş ve düşünceler sadece yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliği veya Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı’nın (EACEA) görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Ne Avrupa Birliği ne de EACEA bunlardan sorumlu tutulamaz. 2021-1-TR01-KA210-YOU-000027475

Copyright © 2022 Digital Social Entrepreneurs. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive