Digitaalse ettevõtluse võimestamine: Projekti DisYou tegevuste kokkuvõte

1. veebruaril 2024 toimunud kohtumisel tõi innovatiivsusele pürgivad digiettevõtjad. Eesmärk oli selge: suunata osalejad sotsiaalse ja digitaalse ettevõtluse valdkonda, varustades neid teadmiste ja oskustega, mis on vajalikud edu saavutamiseks tänapäeva dünaamilisel ärimaastikul.

Üritus algas põhjaliku ülevaatega DisYou projektist, rõhutades selle missioonist – võimestada inimesi digimaailmas. Osalejad süvenesid uuenduslikesse koolitusmoodulitesse, mille eesmärk on kasvatada ettevõtlusvaimu, puudutades nii sotsiaalseid kui ka digivalkondi.

Päeva üheks tipphetkeks oli praktiline töötuba, kus osalejad uurisid tootedisaini keerukust ja rakendasid digitaalseid tööriistu oma loomingu reklaamimiseks veebis. Selle sessiooni eesmärk oli ühendada teooria ja praktika, süvendada arusaamist ettevõtluse  jaoks üliolulistest digitaalsetest tööriistadest. Pärast  töötuba tutvustasid osalejad oma uuenduslikke tooteid ja tutvustasid enda välja töötatud turundusstrateegiaid, pöörates erilist tähelepanu digitaalsete tööriistade kasutamisele. Ruum sumises energiast, kus ideed vabalt voolasid, näidates ettevõtlikkust, mida projekt DisYou soovib kasvatada.

Kogu ürituse vältel oli atmosfäär elav ja koostööaldis, osalejad osalesid aktiivselt aruteludes ja jagasid teadmisi. Teekond ei lõppenud sellega – DisYou julgustas pidevat õppimist ja rakendamist, kutsudes osalejaid üles tutvuma Moodle’i platvormi koolitusmaterjalidega.

Ürituse lõppedes oli osalejate seas tuntav võimestamistunne. DisYou ei olnud lihtsalt teadmisi edasi andnud, vaid oli sütitanud ettevõtluse sädeme, inspireerides inimesi enesekindlalt digitaalsel maastikul navigeerima. DisYou missiooni vaimus oli üritus hüppelauaks neile alustavatele ettevõtjatele, tähistades nende innovatsiooniteekonna algust. Kuupäev, 1. veebruar 2024, jääb meelde kui päev, mil püüdlused kohtusid tegudega ja külvati digitaalse ettevõtluse seemneid.

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Täitevasutuse (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA ei saa nende eest vastutada. 2021-1-TR01-KA210-YOU-000027475

Copyright © 2022 Digital Social Entrepreneurs. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive