Faaliyetler

Proje, Avrupa'daki mevcut durumun kapsamlı bir analizini yaparak bölgenin karşı karşıya olduğu en acil ihtiyaçları ve zorlukları tespit etmiştir. Bu analize dayanarak, sosyal girişimcilik alanında başarı için hayati önem taşıyan bir dizi temel beceri belirlenmiştir. Bu beceriler, katılımcılara dijital çağda sosyal girişimciliğin karmaşık ortamında gezinmek için gereken bilgi ve araçları sağlamak üzere özenle seçilmiştir. Bu ilk faaliyet, dijital sosyal girişimciliğe giriş, sosyal ihtiyaç analizi, sosyal iş modelleri, finansman stratejileri, finans ve bütçeleme, dijital pazarlama, ekip yönetimi ve e-ticaret dahil olmak üzere çok çeşitli temel konuları kapsayan eğitim içeriği geliştirmeye odaklanacaktır. Bu konular konsorsiyum tarafından bir dizi ortak toplantıyla ele alınacak ve alandaki en son gelişmelere bağlı olarak gerektiğinde uyarlanabilecek veya değiştirilebilecektir. Proje, katılımcıların bu temel beceri ve bilgilere erişimini sağlayarak, onları etkili ve başarılı sosyal girişimciler olmaları için güçlendirmeyi amaçlamaktadır. İster yeni bir iş kuruyor, ister yenilikçi bir fikir için fon arıyor ya da ekip yönetimi veya dijital pazarlamanın zorluklarını aşmaya çalışıyor olsunlar, katılımcılar başarılı olmak için ihtiyaç duydukları beceri ve araçlara sahip olacaklardır. Proje, konsorsiyumun ve Avrupa genelindeki sosyal girişimcilerden oluşan daha geniş bir topluluğun desteğiyle, bölge ve ötesinde anlamlı bir etki yaratmaya hazırlanıyor.

İkinci faaliyet ise Dijital Sosyal Girişimcilik (DSE) üzerine Kapsamlı Eğitim Kursu'dur. Kurs içeriği, projenin ilk aşamasında proje ortakları tarafından işbirliği içinde geliştirilecek ve ilk uygulama proje konsorsiyumu içinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Her bir ortak, ilk uygulama sırasında yönettikleri modülleri sunacak ve ortaklığın hedef gruba sunmadan önce gözden geçirilmesine ve gerekli önlemlerin alınmasına izin verecektir. Kurs, Dijital Sosyal Girişimcilik, Sosyal İhtiyaç Analizi, Sosyal İş Modeli, Finansman Fikirleri, Finans ve Bütçeleme, Dijital Pazarlama, Sosyal Girişimcilik için Dijital Model, İnsan Kaynakları ve Ekip Yönetimi ve e-Ticaret gibi konuları kapsayacak şekilde yapılandırılacak ve 30 saat sürecektir. Başlangıçta kursun yüz yüze yapılması planlanmaktadır, ancak ortaklık, hedef grubun durumuna bağlı olarak uygulama aşamasında tamamen çevrimiçi mi yoksa kısmen yüz yüze veya çevrimiçi mi sunulacağına karar verebilecektir. Bu şekilde, ortaklığın kursun etkinliğini izlemesi ve son kullanıcılardan geri bildirim toplaması mümkün olacaktır. Kursun hangi ortaklar tarafından sunulacağı konsorsiyum tarafından belirlenecektir.

Üçüncü faaliyet, Dijital Sosyal Girişimcilik Kursunun etkinliğini ve kullanışlılığını, aday dijital sosyal girişimcileri çevrimiçi bir öğrenme ortamı üzerinden takip eden dört aşamalı bir süreçle sağlamayı amaçlamaktadır. Bu süreç, sanal atölye desteği ile çevrimiçi öğrenme ortamının hazırlanmasını, içeriğin ortama yüklenmesini, yüz yüze atölye çalışmalarının yürütülmesini ve çevrimiçi takip özel ders atölyelerinin düzenlenmesini içermektedir. Yüz yüze atölye çalışmaları sırasında katılımcılar iki ya da üç kişilik gruplara ayrılacak ve eğitmenleri tarafından takip edecekleri bir planla kendi dijital sosyal girişimlerini tasarlamaları için yönlendirileceklerdir. Bu planlar, grup eğitmeninin takip edeceği çevrimiçi öğrenme ortamına yüklenecektir. Çevrimiçi takip atölyelerinde bu gruplar, çalışmaları hakkında güncellemeler ve geri bildirim almak için eğitmenleriyle düzenli olarak bir araya geleceklerdir. Programın sonunda katılımcılar girişimlerini sunacak ve edindikleri becerileri onaylayan bir sertifika alacaklardır.

Proje süresince üç ulusötesi yüz yüze toplantı planlanmıştır. Yüz yüze toplantıların yanı sıra en az üç sanal toplantı da gerçekleştirilecektir. Proje süresi boyunca iletişimin çoğunluğu çevrimiçi olacaktır, ancak yüz yüze toplantılar deneyimlerin paylaşılması, daha fazla gelişimin tartışılması ve sonraki proje aşamaları hakkında seçimler yapılması için gereklidir. Ulusötesi toplantılar aynı zamanda proje ekibini yerel hedef gruplara tanıtmak ve proje fikirlerini, eylemlerini ve sonuçlarını iletmek için bir fırsattır. Ortaklık koordinatörü her bir TPM'yi ev sahibi ortağa danışarak hazırlayacaktır.

Yaygınlaştırma faaliyeti, projenin amaç ve hedeflerine ilişkin farkındalığın artırılmasında kilit bir rol oynayacaktır. Bir logo tasarımı, projenin benzersizliğini ve tanınırlığını sağlamak için ilk adımdır. Uzun vadede proje, sosyal medya, haber bültenleri, broşürler ve makaleler gibi çeşitli kanallar aracılığıyla daha fazla kitleye ulaşmayı hedeflemektedir. Yaygınlaştırma, daha geniş bir kitleye ulaşmak için çoğaltıcı etkinliklerin ve eğitimlerin düzenlenmesini içerecektir. Bu faaliyetin birincil odak noktası, projenin kilometre taşlarını, başarılarını tanıtmak ve projenin hedef grup üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu sayede proje görünürlük ve tanınırlık kazanacak, alandaki diğer kuruluşlarla potansiyel işbirlikleri ve ortaklıklar kurulabilecektir.

Projenin ana faaliyetlerinin yanı sıra, projeyi yönetmek ve çok uluslu bir ekibi koordine etmek için gerekli önlemleri alacağız. Proje yönetimi, faaliyetlerin geliştirilmesi ve kalitesi ile ortak katılımının tüm alanları sürekli olarak gözden geçirilecektir. Değerlendirme prosedürü proje süresince devam edecektir. Sık sık hazırlanan raporlar, hedef grupların taleplerini en iyi şekilde karşılayabilecektir. Ortaklar arasındaki işbirliğini ve proje çıktılarının kalitesini arttırmak için kullanılacaktır.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Ancak ifade edilen görüş ve düşünceler sadece yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliği veya Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı’nın (EACEA) görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Ne Avrupa Birliği ne de EACEA bunlardan sorumlu tutulamaz. 2021-1-TR01-KA210-YOU-000027475

Copyright © 2022 Digital Social Entrepreneurs. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive