Ortaklık

Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği (UDGD) 🇹🇷

Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği (UDGD), sürekli gelişen dijital dünyada dijital düşünceye sahip kişi ve kuruluşları destekleme fikriyle kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. UDGD, Türkiye’de ve dünyada dijital girişimcilik kültürünün yaygınlaşması için girişimcileri, girişimci adaylarını ve toplumu bilinçlendirmek için çalışır. 

Dijital girişimcileri iş süreçlerinde donanımlı hale getirmek için etkinlikler düzenler, online ve basılı kaynakları derler ve üretir. Ayrıca, dijital girişimciliğin temel yapı taşlarını oluşturan ve dijital girişimcilik ekosistemine katkı sağlayan süreçleri inceler, analiz eder ve raporlar. Güçlü İletişim, Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilir Kalkınma kuruluşun üç kurucu ayağıdır.

Innovation Hive 🇬🇷

Innovation Hive, Yunanistan’da bulunan, araştırma ve inovasyon alanlarında uzmanlaşmış, kar amacı gütmeyen özel bir kuruluştur. Faaliyetlerimiz Avrupa toplumlarının ekonomik ve sosyal uyumunu geliştirmeyi amaçlarken, hedefimiz yeni inovasyon zorluklarına çözümler bulmak, büyümeyi, sürdürülebilirliği sağlamak ve toplum üzerindeki etkiyi en üst düzeye çıkarmaktır. Kuruluşun bu hedeflere ulaşmak için benimsediği felsefe, birlikte yaratma metodolojilerine ve dörtlü sarmal yaklaşımına dayanmaktadır. Sanayi, bilim ve toplumdan paydaşların katılımı, bilgi, beceri, araç, değer ve motivasyonun bir kombinasyonunu geliştirmek için işletmeler, akademi ve sivil aktörler arasında bağlantılar oluşturmayı amaçlamaktadır. Nihai hedef, yerel toplumlarda fark yaratmak ve sosyal inovasyon kavramlarının ilkelerini en üst düzeyde başarmaktır.

AS BCS Koolitus 🇪🇪

BCS Koolitus – Baltic Computer Systems’in ICT eğitim bölümü, 1993 yılından bu yana Estonya’nın önde gelen ICT sürekli eğitim şirketidir. BT uzmanları, son kullanıcılar ve yöneticiler için BİT ile ilgili neredeyse tüm konularda yaşam boyu öğrenme sunar. Estonya’da ICT alanında Mesleki Yeterliliklerin resmi Ödüllendirme Kuruluşuyuz. Uluslararası deneyimimiz, 30’dan fazla ülkeden üst düzey hükümet yetkilileri de dahil olmak üzere öğrencilere ve gruplara uzanmaktadır.

AtlasCo Academy 🇹🇷

AtlasCo Eğitim ve Danışmanlık Şirketi İstanbul Türkiye’de bulunan bir sürekli eğitim & öğretim merkezi / sağlayıcısı ve bir gelişim merkezidir. AtlasCo, 2018 yılında Türkiye’deki Eğitim ve Proje yöneticileri konusunda uzmanları bir araya getirmek için büyük bir aile olarak kurulmuştur. Kuruluş, artı gelirlerini amacına veya misyonuna daha fazla ulaşmak için kullanır. Uluslararası bir eğitim sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren, danışmanlık hizmetleri sunan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Belediye ve eğitim organizasyonları aracılığıyla çözümler sunan faaliyetlerini organize etmektedir. Misyonumuz: AtlasCo’nun misyonu, özellikle eğitimciler ve öğrenciler arasında AB stratejik eğitim çerçevesi ile uyumludur. AtlasCo’nun misyonu, kişisel ve profesyonel düzeyde gelişimlerine katkıda bulunmak için sertifikalı eğitim ve öğretim fırsatları, danışmanlık ve kişisel gelişim sağlamaktır.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Ancak ifade edilen görüş ve düşünceler sadece yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliği veya Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı’nın (EACEA) görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Ne Avrupa Birliği ne de EACEA bunlardan sorumlu tutulamaz. 2021-1-TR01-KA210-YOU-000027475

Copyright © 2022 Digital Social Entrepreneurs. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive