Αξιοποίηση της ψηφιακής κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την αειφορία και την επίτευξη περιβαλλοντικού αντικτύπου

Η ψηφιακή κοινωνική επιχειρηματικότητα έχει τοποθετηθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο.
Ο συνδυασμός της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των δεξιοτήτων της ψηφιακής επιχειρηματικότητας θεωρείται αναγκαιότητα στον σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο ψηφιακό κόσμο. Το έργο DISYOU (Ψηφιακή Κοινωνική Επιχειρηματικότητα) είναι μια έργο που στοχεύει στην προσέλκυση περισσότερων νέων στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, εξοπλίζοντάς τους με τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες

Το έργο περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες, όπως την προετοιμασία εκπαιδευτικού περιεχομένου για την εκπαίδευση δεξιοτήτων ψηφιακής κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ψηφιακή κοινωνική επιχειρηματικότητα και η δημιουργία ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος μάθησης για την υποστήριξη νέων ψηφιακών κοινωνικών επιχειρηματιών. Επιπλέον, το έργο θα πραγματοποιήσει δια ζώσης και διαδικτυακές συναντήσεις, θα διεξάγει δραστηριότητες για την προσέγγιση ενός ευρύτερου κοινού, και θα διασφαλίσει την ποιότητα και την ορθή διαχείριση του έργου. Το έργο αποτελεί επίσης μια συλλογική προσπάθεια μεταξύ διαφόρων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği (UDGD) και AtlasCo Academy στην Τουρκία, Innovation Hive στην Ελλάδα και AS BCS KOOLITUS στην Εσθονία. Η σύμπραξη πραγματοποίησε την ηλεκτρονική εναρκτήρια συνάντηση και αυτή τη στιγμή υλοποιεί την πρώτη δραστηριότητα, όπου οι εταίροι παραδίδουν 10 ενότητες για την ψηφιακή επιχειρηματικότητα.

Στόχος του έργου είναι να ενθαρρύνει τους νέους να γίνουν digital social entrepreneurs, παρέχοντάς τους τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για τη διαχείριση και την επιβίωση των προκλήσεων που συνεπάγεται η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Ως νέοι είναι ικανοί να προσαρμόζονται και να δοκιμάζουν νέες πρωτοβουλίες, αλλά πρέπει επίσης να είναι καλά εξοπλισμένοι με τα εργαλεία για να περιηγηθούν στις σύνθετες πτυχές της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.Οι digital social entrepreneurs αποτελούν σημαντικό παράγοντα για το μέλλον της Ευρώπης. Είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν κοινωνικά ζητήματα με καινοτόμους τρόπους, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και τα ψηφιακά εργαλεία για να δημιουργήσουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Αυτοί οι επιχειρηματίες καθοδηγούνται από την επιθυμία να κάνουν τη διαφορά στις κοινότητές τους και δεσμεύονται να δημιουργήσουν βιώσιμες λύσεις στις κοινωνικές προκλήσεις. Το έργο DISYOU είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την προώθηση της ψηφιακής κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη. Παρέχοντας στους νέους τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται για να γίνουν επιτυχημένοι digital social entrepreneurs, το έργο συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας νέας γενιάς κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρηματιών, οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι να επηρεάσουν θετικά την κοινωνία.

Συνοψίζοντας, σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο ψηφιακός, η ανάγκη για κοινωνικά υπεύθυνους επιχειρηματίες δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη. Το έργο DISYOU αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς μπορεί να προωθηθεί η ψηφιακή κοινωνική επιχειρηματικότητα μεταξύ των νέων στην Ευρώπη. Εφοδιάζοντας τους με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για τη διαχείριση και τον προσανατολισμό τους στις σύνθετες απαιτήσεις της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, το έργο ανοίγει το δρόμο για ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-TR01-KA210-YOU-000027475

Copyright © 2022 Digital Social Entrepreneurs. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive