Digitaalse sotsiaalse ettevõtluse potentsiaali kasutamine jätkusuutlikkuse ja keskkonnamõju saavutamiseks

Digitaalne sotsiaalne ettevõtlus on muutunud paljude maailma riikide jaoks oluliseks valdkonnaks. Sotsiaalse ettevõtluse ja digitaalse ettevõtluse oskuste kombineerimist peetakse tänapäeva väga konkurentsitihedas ja kiiresti muutuvas digitaalses maailmas vajalikuks. Projekt DISYOU (digitaalne sotsiaalne ettevõtlus) on üks algatus, mille eesmärk on meelitada rohkem noori sotsiaalse ettevõtluse valdkonda, andes neile vajalikud digioskused.

Projektil on mitu tegevust, sealhulgas digitaalse sotsiaalse ettevõtluse oskuste koolituste ettevalmistamine, põhjalik digitaalse sotsiaalse ettevõtluse koolituskursus ja e-kursuse loomine. Lisaks korraldatakse projekti raames isiklikke ja virtuaalseid projektikohtumisi, viiakse läbi tegevusi projekti tulemuste jagamiseks ja avalikkuseni jõudmiseks. Oluline tegevus on projektis kvaliteedi tagamine ja usaldusväärne juhtimine. Projekt on mitme organisatsiooni koostööprojekt, sealhulgas Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği (UDGD) ja AtlasCo Academy Türgis, Innovation Hive Kreekas ja BCS Koolitus Eestis. Koostöö algas veebipõhise koosolekuga ja viib praegu ellu esimest tegevust, kus partnerid koostavad 10 digitaalse ettevõtluse mooduli õppematerjalid.

Projekti eesmärk on julgustada noori hakkama digitaalseteks sotsiaalseteks ettevõtjateks, pakkudes noortele oskusi ja teadmisi, mis on vajalikud sotsiaalse ettevõtlusega kaasnevate väljakutsetega toimetulekuks. Noored suudavad kohaneda ja katsetada uusi algatusi, kuid nad peavad olema ka varustatud vahenditega, et tulla toime sotsiaalse ettevõtluse erinevate probleemidega. Digitaalsed sotsiaalsed ettevõtjad on Euroopa tuleviku jaoks olulised. Nad suudavad käsitleda sotsiaalseid probleeme uudsel viisil, kasutades tehnoloogiat ja digitaalseid vahendeid positiivse sotsiaalse mõju loomiseks. Neid ettevõtjaid ajendab soov oma kogukonnas midagi muuta ja nad on pühendunud sotsiaalsetele probleemidele jätkusuutlike lahenduste otsimisele. Projekt DISYOU on samm õiges suunas, et edendada digitaalset sotsiaalset ettevõtlust Euroopas. Pakkudes noortele oskusi ja teadmisi, mida nad vajavad, et saada edukaks digitaalseks sotsiaalseks ettevõtjaks, aitab projekt kaasa sotsiaalselt vastutustundlike ettevõtjate uue põlvkonna arengule, kes on valmis ühiskonnale positiivset mõju avaldama.

Kokkuvõtteks võib öelda, et üha digitaalsemaks muutuvas maailmas ei ole vajadus sotsiaalselt vastutustundlike ettevõtjate järele kunagi olnud suurem. Projekt DISYOU on särav näide sellest, kuidas digitaalset sotsiaalset ettevõtlust saab Euroopa noorte seas edendada. Andes neile oskused ja teadmised, mida on vaja sotsiaalse ettevõtluse keerukuse juhtimiseks ja selles orienteerumiseks, sillutab projekt teed helgemale tulevikule kõigi jaoks.

Rahastab Euroopa Liit. Väljendatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Täitevasutuse (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA ei saa nende eest vastutada. 2021-1-TR01-KA210-YOU-000027475

Copyright © 2022 Digital Social Entrepreneurs. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive