Sürdürülebilirlik ve Çevresel Etki için Dijital Sosyal Girişimcilik Potansiyelinden Yararlanma

Dijital sosyal girişimcilik, dünya çapında birçok ülke için önemli bir odak alanı haline gelmiştir. Sosyal girişimcilik ve dijital girişimcilik becerilerinin bir araya getirilmesi, günümüzün son derece rekabetçi ve hızla değişen dijital dünyasında bir gereklilik olarak görülmektedir. DISYOU (Dijital Sosyal Girişimciler) projesi, daha fazla genci gerekli dijital becerilerle donatarak sosyal girişimcilik alanına çekmeyi amaçlayan bir girişimdir. Projenin amaçlarından biri de dijital sosyal girişimcilik becerileri eğitimi için eğitim içeriğinin hazırlanması, dijital sosyal girişimcilik üzerine kapsamlı bir eğitim kursu ve genç dijital sosyal girişimcileri desteklemek için çevrimiçi bir öğrenme ortamı oluşturulması gibi çeşitli faaliyetleri bulunmaktadır. Ayrıca proje kapsamında yüz yüze ve sanal proje toplantıları düzenlenecek, proje sonuçlarının paylaşılması ve daha geniş kitlelere ulaşması için faaliyetler yürütülmüştür. Ayrıca, projenin kaliteli ve sağlıklı bir şekilde yönetilmesi sağlanamıştır. Proje aynı zamanda Türkiye’den Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği (UDGD) ve AtlasCo Akademi, Yunanistan’dan Innovation Hive ve Estonya’dan AS BCS KOOLITUS’un da aralarında bulunduğu çeşitli kuruluşlar arasında bir iş birliği çabasıdır. İlk olarak online, daha sonra ise yüz yüze Kick-Off toplantısı gerçekleştirildi ve şu anda ortakların dijital girişimcilik üzerine geliştirdiği 10 modülü uyguluyor. Projenin amacı, sosyal girişimciliğin getirdiği zorlukları yönetmek ve hayatta kalmak için gereken bilgi ve becerileri sağlayarak gençleri dijital sosyal girişimci olmaya teşvik etmektir. Gençler, yeni girişimlere uyum sağlama ve bunları deneme yeteneğine sahip olmakla birlikte, sosyal girişimciliğin karmaşıklığı içinde yollarını bulabilmeleri için gerekli araçlarla da donatılmaları gerekmektedir Dijital sosyal girişimciler Avrupa’nın geleceği için önemlidir. Böylece, olumlu sosyal etki yaratmak için teknoloji ve dijital araçları kullanarak sosyal sorunları yenilikçi yollarla ele alabilmelerine olanak sağlanacaktır. Bu girişimciler, sosyal sorunlara sürdürülebilir çözümler üretme hususunda bilinçlendirme faaliyetlerini kapsamaktadır. DISYOU projesi, Avrupa’da dijital sosyal girişimciliği teşvik etmek için doğru yönde atılmış bir adımdır. Gençlere başarılı dijital sosyal girişimciler olmak için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri sağlayan bu proje, toplum üzerinde olumlu bir etki yaratabilecek donanıma sahip, sosyal sorumluluk sahibi yeni nesil girişimcilerin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Sonuç olarak, giderek dijitalleşen bir dünyada sosyal sorumluluk sahibi girişimcilere duyulan ihtiyaç hiç bu kadar ihtiyaç olmamıştı. DISYOU projesi, dijital sosyal girişimciliğin Avrupa’daki gençler arasında nasıl teşvik edilebileceğinin parlak bir örneğidir. Gençleri sosyal girişimciliğin karmaşık yönlerini yönetmek ve yönlendirmek için gereken bilgi ve becerilerle donatan proje, herkes için daha parlak bir geleceğin yolunu açıyor.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Ancak ifade edilen görüş ve düşünceler sadece yazar(lar)a aittir ve Avrupa Birliği veya Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı’nın (EACEA) görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Ne Avrupa Birliği ne de EACEA bunlardan sorumlu tutulamaz. 2021-1-TR01-KA210-YOU-000027475

Copyright © 2022 Digital Social Entrepreneurs. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive